Освітні програми та освітні компоненти

Посилання на силабуси (та/або робочі програми) освітніх компонентів освітніх програм розміщуються на сайті НУ “Запорізька політехніка” на сторінці (наприклад, zp.edu.ua/kafedra-programnih-zasobiv) та/або сайті відповідального за освітній компонент підрозділу (наприклад, pz.zp.ua/osvitni-prohramy) та / або в каталозі вибіркових освітніх компонентів (сatalog.zp.edu.ua) та/або в інституційному репозиторії (eir.zp.edu.ua) та/або у розділі відповідної дисципліни в системі дистанційного навчання Мудл (moodle.zp.edu.ua).

1 a1aa7f6283 OP/Вибіркові be348547a8
Home / Вибіркові
Thumb DemoOP/Вибіркові/2курс_Блок_Історикокульт/

5 Items
Thumb DemoOP/Вибіркові/2курс_Блок_БЖДтаЕкологія/

5 Items

2