Партнерам

Кафедра програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» зацікавлена у встановленні співпраці з науковими, освітніми, виробничими та іншими організаціями й підприємствами, а також фізичними особами – науковцями, освітянами, підприємцями, практичними фахівцями Запорізького регіону, України та світу.

Інформація про партнерів університету та кафедри наведена у розділі “Партнери”.

Можливі напрямки співпраці:

  • підготовка фахівців на замовлення партнерів
  • спільна підготовка фахівців (зокрема, подвійні дипломи, дуальне навчання, виробничі практики та дипломування)
  • викладання представниками партнерів на кафедрі
  • проведення спільних заходів (виставок, семінарів та конференцій, майстер-класів, лекцій)
  • підтримка партнерами олімпіад, конкурсів на кращу студентську наукову роботу
  • міжнародні та внутрішньоукраїнські наукові та навчальні проєкти
  • стипендіальна та грантова підтримка партнерами студентів та викладачів кафедри
  • організація філій партнерів на кафедрі та /або філій кафедри на базі партнерів
  • видавнича діяльність (написання та публікація спільних наукових та навчально-методичних книг, статей, тез)
  • залучення викладачів та студентів кафедри для викладання у освітніх та наукових закладах-партнерах та ін.

Для встановлення партнерства та співпраці просимо звертатися до завідувача кафедри програмних засобів.