Випускникам

Кафедра програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» щорічно набирає на навчання й випускає понад двісті бакалаврів, магістрів (раніше – спеціалістів) зі спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення та 122 Комп’ютерні науки, а також готує докторів філософії (раніше – кандидатів наук) й докторів наук за профільними спеціальностями.

Випускники кафедри різних рівнів підготовки запрошуються до подальшого навчання на наступних рівнях на спеціальностях кафедри.

Кафедра програмних засобів завжди рада продовжити співпрацю зі своїми випускниками. Ми готові розглянути пропозиції випускників щодо працевлаштування на кафедру як викладачів та технічних працівників, щодо укладання договорів про співпрацю з власниками та керівниками підприємств-випускниками кафедри, а також щодо залучення випускників до наукової та міжнародної й освітньої діяльності кафедри як індустріальних експертів.

Випускники кафедри можуть поділитися враженнями щодо навчання в університеті та на кафедрі через Форму опитування та надати свої зауваження, пропозиції, поставити запитання через Форму запитань та відгуків.