Вступникам

Кафедра програмних засобів проводить навчання студентів за денною формою, за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення та 122 Комп’ютерні науки за освітніми ступенями “бакалавр” та “магістр”.

Також на кафедрі проходить підготовка за освітнім ступенем “доктор філософії” (PhD) за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

Кафедра програмних засобів проводить навчання студентів за денною формою навчання з використанням технологій дистанційного навчання у синхронному та асинхронному режимах, віртуальних та дистанційних лабораторій, електронних систем керування навчанням, інфокомунікаційних технологій та хмарних сервісів.

Інформація про освітні програми кафедри наведена у розділі Освітні програми. Ви можете ознайомитись з промоматеріалами кафедри (буклети, інфографіка, презентації) у розділі Промоматеріали. Відеоматеріали кафедри доступні у Youtube-каналі.

Освітні програми

folder

Промоматеріали

brochure

Youtube канал

video

Підготовка за освітнім ступенем “бакалавр”

Термін навчання 4 роки

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма призначена для підготовки фахівців в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, з фокусом на розв’язання складних задач, що пов’язані з проєктуванням, розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення для прикладних застосувань різної природи, зокрема на основі інтелектуальних інформаційних технологій.

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма – Комп’ютерні науки

Освітня програма призначена для підготовки фахівців в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки і спрямована на розв’язання складних задач в галузі комп’ютерних наук, що пов’язані з моделюванням, проєктуванням, розробкою та супроводом інформаційних технологій з фокусом на інтелектуальні системи для аналізу та обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Підготовка за освітнім ступенем “магістр”

Термін навчання 1,5 роки

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма – Системи штучного інтелекту

Освітня програма призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки і спрямована на розв’язання складних задач в галузі комп’ютерних наук, що пов’язані з моделюванням, проєктуванням, розробкою та супроводом інформаційних технологій з фокусом на інтелектуальні системи для аналізу та обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Підготовка за освітньо-науковим ступенем “доктор філософії” (PhD)

Термін навчання 4 роки

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Освітньо-наукова програма – Комп’ютерні науки

Освітньо-наукова програма призначена для підготовки фахівців (доктор філософії з комп’ютерних наук), з загальними та фаховими компетентностями, а також дослідницькими навиками для наукової кар’єри та викладання спеціальних дисциплін в галузі комп’ютерних наук.

Вступ в університет 

Вступ в університет на навчання здійснюється відповідно до Правил прийому, розміщених на сайті приймальної комісії pk.zp.edu.ua, як за держбюджетом (безкоштовно), так і за контрактом.

Щорічно кафедра програмних засобів отримує найбільшу кількість держбюджетних місць зі ІТ-спеціальностей в Запорізькому регіоні.

Відомості про держбюджетне замовлення доступні в системі vstup.edbo.gov.ua та на сайті Міністерства освіти і науки України.

При вступі на контракт в 2022/23 н.р. вартість навчання для громадян України на спеціальностях кафедри є однією з найдоступніших у регіоні та становить (уточнюйте інформацію на сайті приймальної комісії):

Код Спеціальність Освітній ступінь Спеціалізація (освітня програма) Вартість навчання за рік (денна форма), гривень
121 Інженерія програмного забезпечення Бакалавр Інженерія програмного забезпечення 21000
122 Комп’ютерні науки Бакалавр Комп’ютерні науки 19100
121 Інженерія програмного забезпечення Магістр Інженерія програмного забезпечення 23000
122 Комп’ютерні науки Магістр Системи штучного інтелекту 21000
122 Комп’ютерні науки Доктор філософії Комп’ютерні науки 26000

Залишились питання?

Із запитаннями та щодо вирішення проблем вступники можуть звертатися: